aktualizacja: 29.05.2009

Dane bibliograficzne

Dzieje ApostolskieDzieje Apostolskie / Werner de Boor; tłum. Wanda Mlicka. — Wyd. 1

Warszawa: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 1980. — 561, [1] s.: mapy, tab.; 21 cm

Spis treści

WSTĘP
1. Właściwości i rola Dziejów Apostolskich
2. Struktura
3. Autor
4. Czas powstania
5. Źródła
6. Krytyka historyczna
7. Tekst
8. Literatura

TEMAT DZIEJÓW APOSTOLSKICH:
Rozesłanie uczniów aż po krańce ziemi (Dz.1:1-8)
Wniebowstąpienie Jezusa (Dz.1:9-12)
Trwanie w modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego (Dz.1:13-14)
Powołanie dwunastego apostoła (Dz.1:15-26)
Zesłanie Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt (Dz.2:1-13)
Kazanie Piotra w dniu Zesłania Ducha (Dz.2:14-36)
Wezwanie do nawrócenia i ratowania się (Dz.2:37-41)
Pierwsza relacja o życiu pierwotnego zboru (Dz.2:42-47)
Uzdrowienie chromego (Dz.3:1-10)
Ponowne zwiastowanie w świątyni (Dz.3:11-26)
Pierwsze przesłuchanie przez Radę Najwyższą (Dz.4:1-22)
Świadectwo przed zborem i wspólna modlitwa (Dz.4:23-31)
Druga relacja o życiu pierwotnego zboru (Dz.4:32-37)
Ananiasz i Safira (Dz.5:1-11)
Trzecia relacja o życiu pierwotnego zboru (Dz.5:12-16)
Drugie przesłuchanie przez Radę Najwyższą (Dz.5:17-42)
Wybór siedmiu diakonów (Dz.6:1-7)
Szczepan i początek procesu przeciwko niemu (Dz.6:8-15)
Mowa Szczepana (Dz.7:1-53)
Śmierć Szczepana i prześladowanie zboru przez Saula (Dz.7:54 do 8:3)
Ewangelia dociera do Samarii (Dz.8:4-25)
Nawrócenie Etiopczyka (Dz.8:26-40)
Nawrócenie i powołanie Saula (Dz.9:1-19a)
Pierwsze działania Saula w Damaszku i Jerozolimie i koniec tych działań (Dz.9:19b-30)
Działalność Piotra w Lyddzie i Joppie. Wskrzeszenie Tabity (Dz.9:31-43)
Nawrócenie i chrzest pierwszych pogan w domu Korneliusza Dz.10:1-48)
Piotr usprawiedliwia przyjęcie pogan do zboru Mesjasza Jezusa (Dz.11:1-18)
Początki poganochrześcijańskiego zboru w Antiochii (Dz.11:19-26)
Pierwsza zbiórka na rzecz Jerozolimy wśród poganochrześcijan (Dz.11:27-30)
Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia (Dz.12:1-19)
Śmierć Heroda (Dz.12:20-25)

PIERWSZA PODROŻ MISYJNA
1. Wysłanie Barnaby i Saula. Praca na Cyprze (Dz.13:1-12)
2. Początek misji na wyżynie Azji Mniejszej. Ewangelia w Antiochii Pizydyjskiej (Dz.13:13-52)
3. Paweł i Barnaba w Ikonium (Dz.14:1-7)
4. Ewangelizacja w Listrze (Dz.14:8-20)
5. Droga powrotna i odwiedzanie powstałych zborów. Wyznaczenie starszych. Powrót do Antiochii i świadectwo przed zborem (Dz.14:21-28)

SOBÓR APOSTOŁÓW (Dz.l5:1-35)
Dygresja. Stosunek Dz.15 do Gal.2:1-10

DRUGA PODROŻ MISYJNA
1. Ponowna wyprawa (Dz.15:36-41)
2. Pobyt w dawnych zborach. Powołanie Tymoteusza (Dz.16:1-5)
3. Tajemnicze skierowanie Pawła do Troady (Dz.16:6-10)
4. Początki w Filippi (Dz.16:11-15)
5. Dozorca więzienny z Filippi (Dz.16:16-40)
6. Ewangelizacja w Tesalonice i Berei (Dz.17:1-15)
7. Paweł w Atenach (Dz.17:16-34)
8. Paweł w Koryncie (Dz.l8:1-17)

KONIEC DRUGIEJ I POCZĄTEK TRZECIEJ PODROŻY MISYJNEJ (Dz.18:18-23)

TRZECIA PODROŻ MISYJNA
1. Apollos w Efezie i Koryncie (Dz.18:24-28)
2. Paweł i uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie (Dz.19:1-7)
3. Działalność Pawła w Efezie (Dz.19:8-12)
4. Zwycięstwo nad praktykami czarnoksięskimi w Efezie (Dz.19:13-20)
5. Plany podróży Pawła (Dz.19:21-22)
6. Rozruchy w Efezie przeciw Ewangelii (Dz.19:23-40)

KONIEC TRZECIEJ PODROŻY MISYJNEJ I POCZĄTEK PODROŻY DO JEROZOLIMY (Dz.20:1-12)

W DRODZE DO JEROZOLIMY
1. Podróż morska (Dz.20:13-16)
2. Pożegnanie ze starszyzną efeską w Milecie (Dz.20:17-38)

DALSZA PODRÓŻ Z MILETU: PAWEŁ W TYRZE. PTOLEMAIDZIE I CEZAREI (Dz.21:1-14)

PAWEŁ W JEROZOLIMIE
1. Dyplomatyczna próba ratunku (Dz.21:15-26)
2. Rozruchy w świątyni i aresztowanie przez Rzymian (Dz.21:27-40)
3. Ostatnia mowa Pawła do Żydów (Dz.22:1-21)
4. Paweł w areszcie prewencyjnym u Rzymian (Dz.22:22-29)
5. Przesłuchanie przez Radę Najwyższą (Dz.22:30 do 23:11)

NOWY SPISEK PRZECIW PAWŁOWI
Przewiezienie apostoła do Cezarei (Dz.23:12-35)

PAWEŁ W CEZAREI
1. Przesłuchanie przez namiestnika Feliksa (Dz.24:1-23)
2. Rozmowa z Feliksem (Dz.24:24-27)
3. Przesłuchanie przez namiestnika Festusa. Odwołanie się do cesarza (Dz.25:1-12)
4. Rozmowa namiestnika z Agryppą o Pawle. Paweł przyprowadzony przed parę królewską (Dz.25:13-27)
5. Przemówienie Pawła przed Festusem i Agryppą (Dz.26:1-32)

PODROŻ MORZEM (Dz.27:1-44)
1. Na wyspie Malcie (Dz.28:1-10)
2. Przybycie do Italii i Rzymu (Dz.28:11-16)

PAWEŁ W RZYMIE
Dyskusja z przywódcami Żydów. Paweł składa świadectwo śmiało i bez przeszkód (Dz.28:17-31)

POSŁOWIE

PRZYPISY

MAPY PODRÓŻY APOSTOŁA PAWŁA

home